RoRo Taşımacılığı

RoRo taşımacılığı ; tekerlekli, kendi yürüyebilen veya çekilerek yürütülebilen araçların RoRo adı verilen gemilere yüklenip denizyolu kullanılarak taşınması işlemine verilen isimdir. RoRo ismi; “roll on roll off” kelime dizisinin kısaltılmasından oluşur.Kendi yürüyebilen araçlar denilince...

Her Yüke Özel Proje Taşımacılığı

Proje taşımacılığı sadece ülke içine değil, büyük oranda da yurt dışına yapılıyor. CIS ülkeleri, Arap ülkeleri, Balkan ülkeleri hatta Avrupa ülkeleri ve ABD bile Türk lojistik firmalarının ticari hatları arasında yer alıyor. Taşınan yükler çok çeşitli olmakla birlikte genellikle baraj inşaatlarında...

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Anlaşmaları

Deniz üzerinden tehlikeli madde taşımacılığı 2001 yılında yürürlüğe giren ADN (Tehlikeli Malların Yurtiçi Su Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından ilk olarak 1965 yılında yayınlanan IMDG regüle eder...

Çözüm Ortağınız: Viking Project Logistics

Viking Project Logistics’in hizmetleri, uluslararası proje taşımacılığında farkını ortaya koyar. Geniş network ağıyla Dünya’daki hemen hemen bütün limanlara ulaşım sağlayabilen Viking Project Logistics, limanlardan da teslim edilecek noktaya iç transfer imkanı sunarak kapıdan kapıya, tüm hizmetler...

Konteyner Taşımacılığı Türleri

Konteyner taşımacılığında; FCL konteyner başına, LCL ise metreküp başına fiyatlandırılır. Bu sebeple genelde belli bir hacmin altında kalan, az miktarlardaki kargolar için LCL önerilir. Ancak bu her zaman geçerli değildir. Bazı durumlarda, özellikle kargonun güvenliği ve kontaminasyonu söz ...

Türkiye’de Proje Lojistiği

Dünya’da ve Türkiye’de proje lojistiği çok önemli noktalarda olsa da ülkemizde bu hizmetleri sadece sayılı firma yürütebiliyor. Çünkü proje lojistiği, gabari dışı olarak tanımlanan, boyutu ve/veya ağırlığı büyük olan yüklerin taşınmasına verilen isimdir. Daha genel bakacak olursak proje lojistiğinde...

Uluslarası Lojistik Ve Taşımacılık

1993 yılından beri sektörde hizmet veren Viking Project Logistics de uluslararası lojistik ve taşımacılık denilince akla ilk gelen firma. Genellikle denizyolu ile uluslararası lojistik ve taşımacılık hizmeti veren firma diğer kanallarda da gabari dışı/ağır yük taşımacılığı yapıyor.

KOMBİNE TAŞIMACILIK

Kombine taşımacılıkta temel amaç, lojistik sürecinin işletme içi ve işletmeler arası taşımanın, taşıma zinciri sayesinde verimli biçimde tamamlanmasıdır. Sürecin hızlandırılması açısından işletmelerin son yıllarda kombine taşımacılık tercih ettikleri görülmüştür.

Neden Konteyner Taşımacılığı?

FCL ve LCL tipi konteyner taşımacılığı ile yapılan taşımalarda tercih zamana göre yapılmalıdır. FCL yani full container load, konteynerin tamamının size ait olmasıdır. Konteyneri başka bir şirketle paylaşmadığınız için sizden kaynaklanmayan aksiliklerin yaşanması durumunda etkilenmezsiniz.

Kimler Proje Taşımacılığı Yapabilir?

1993 yılından beri lojistik sektörde hizmet veren Viking Project Logistics, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşarak, A’dan Z’ye kapsamlı stratejiler sunuyor.

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Lojistik başta askeri bir terim olarak hayatımıza girdi. Askeri alanda ortaya çıkmış ve zamanla her alana ve sektöre yayıldı. Lojistik yönetimi, şirketinizin lojistik akışını yönetmek, mal alımı, mal dağıtımı, depolanması ve gümrüklenmesi ile ilgili faaliyetler bütünüdür.

PROJE TAŞIMACILIĞI

Viking Project Logistics, proje taşımacılığı alanında da hizmet veriyor. Müşterileri, geniş network ağı ve bünyesindeki gümrük şirketi sayesinde genellikle hiçbir sorunla karşılaşmıyor.

Uluslararası Lojistik Firmaları

Uluslararası Lojistik sadece taşımacılık değil, ürünü tedarikçilerden müşterilere ulaştırmak için gerekli faaliyetlerin tamamını kapsar. Uluslararası taşımacılık yaparken gümrük işlemleri, kombine taşımacılık, transit taşımacılık, lashing hizmetleri, iç nakliye ve depolama gibi bir çok alan kullanılır.

Konteyner Taşımacılığı

Konteyner türleri ile yapılan taşımacılık türüdür. Konteynerler standart ölçülerde üretilir. Çeşitli şekillerde yüklenebilir ve farklı araçlara aktarılabilirler. Bu verimli taşıma da konteyner taşımacılığının avantajıdır.

Lojistikte En Ekonomik Çözümler: Kombine Taşımacılık

Uluslararası lojistikte genellikle en sık karşılaşılan problemler coğrafi şartlar kaynaklı oluyor. Uzak mesafeler arası yapılan taşımacılıkta maliyet kaybını önlemek adına üretilen çözümlerden biri de kombine taşımacılık.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Karayolu, deniz yolu , demir yolu ve hava yolu olmak üzere dört yol ile yapılır. Hava yolu içlerinde en masraflı olanıdır diyebiliriz. Genellikle teslimi acil olan ürünlerde kullanılır. Dört yolun birlikte kullanıldığı lojistik türüne de kombine taşımacılık denir.

Uluslarası Lojistik Yönetimi

Lojistik, bir mal, hizmet veya bilgi akışının üretim yerinden tüketim yerine kadar taşınması süreciyken Uluslararası lojistik yönetimi de etkili ve verimli şekilde taşınması, depolanması, kontrol altında tutulması, gümrüklenmesi ve dağıtılmasına yönelik sürecinin yönetimidir.

Ağır Yük Taşımacılığı Nedir?

Ağır yük taşımacılığı; teknik olarak normal kamyon veya tırlarla taşınamayacak büyüklük ve ağırlıktaki yüklerin yurtiçi ya da yurtdışına taşınması işlemine verilen isimdir. Profesyonel ekiple yapılması oldukça önemlidir, çünkü bu taşıma şekli için mühendislik bilgisi gereklidir. Yükün kısa sürede ve güvenli şekilde taşınması işlemi ancak alanında uzman kişiler yürütülebilir.

Proje Taşımacılığı

Proje taşımacılığı genellikle gabari dışı yükler için yapılan taşımacılıktır. Taşınan yükün proje olması sebebiyle işlemin en kısa sürede gerçekleşmesi gerekmektedir. Navlunun hasarsız ve tam vaktinde ulaşması oldukça önemlidir. Zamanında ulaşmayan yükler hem şirketler hem de lojistik firması için büyük maddi hasar kaybı anlamına gelir.

Uluslararası Lojistik Taşımacılığı

Lojistiğin önemi ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çözüm yolu ararken anlaşıldı. Yiyecek, giyecek ve mühimmat başta olmak üzere ihtiyaçların giderilmesiyle başlayan süreç bugüne kadar geldi. Bugün lojistik daha büyük önem taşıyor.

Uluslarası Denizyolu Taşımacılığı

FCL/LCL Konteyner Taşımacılığı : 1970’lerden itibaren denizyolu taşımacılığında kullanılmaya başlandı. FCL yani Full Container Load tam konteyner yükü olarak Türkçe’ye çevrilir. Bu tür konteynerda, ürünlerin hepsi tek bir alıcıya ya da yük sahibine aittir.

Kombine Taşımacılık Nedir?

Yükün en az iki farklı ulaştırma türü ile taşınmasına kombine taşımacılık denir. Taşımacılıkta alternatif geliştirmenin birçok sebebi var; bunlardan coğrafi özellikler, ekonomik problemler, çevresel faktörler ve yasal sınırlamalar akla ilk gelenler. Kombine taşımacılık, birçok yönden işletmelere yardımcı olduğu gibi taşıma maliyetinin düşürülmesi konusunda da en iyi seçenek olarak görülüyor.

Gabari Dışı Taşımacılık

Gabari dışı taşımacılıkta yüklerin tonajlarına ve ağırlıklarına göre hangi şekillerde ulaştırılacağına yönelik planlamalar yapılır. Hem yüklemeyi hem de sevkiyatı yapacak kişilerin uzman ve dolayısıyla tecrübeli olması gerekir. Çünkü söz konusu yükler özel hesaplamalar gerektirir.

Proje Taşımacılığı

Lojistik alanında her taşıma bir proje olarak görülür. Çünkü her taşıma için ayrı süreç gerektirir. Ama “proje taşımacılığı” ya da diğer adıyla “Proje lojistiği” ayrı bir alanı işaret eder.

Uluslararası Lojistik

Uluslararası lojistikte ölçekler yerelden farklıdır. Taşınan yükler hem normalden daha ağır hem de denizaşırı olduğu için şirketlerin de büyük ölçekli olması gerekir. Uluslararası taşımacılık için birçok farklı ülkenin prosedürü işleyeceği için şirketin bu yasal düzenlemeleri bilmesi beklenir.

Ağır Yük Taşımacılığı

Bazı yükler normal nakliye şirketleri tarafından taşınamaz. Çünkü bu tarz yükleri taşımak için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Normal yüklerden daha ağır olan yüklerin taşınmasına ağır yük taşımacılığı denir. Ağır yük taşımacılığı lojistik şirketleri tarafından yapılır.

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı

Uluslararası denizyolu taşımacılığında taşınan ithalat yükü sıralamasında sanayi mamulleri, ham petrol, kömür ve diğer yükler sırasıyla yer almaktadır. Denizyoluyla taşınan ihracat yükünde ise ilk sırayı sanayi mamulleri almakta daha sonra ise sırasıyla maden cevheri, petrol ürünleri ve diğer yükler yer almaktadır.

Corona Lojistik Sektörünü Nasıl Etkiledi?

Gümrüklemenin Uluslararası Ticarete Etkisi

Gümrük işlemleri taşınacak yük teslim alındığı anda başlıyor. Yük ülke sınırlarına ulaşmadan önce taşınan yük ve taşıta dair gerekli tüm bilgilerin gümrük idaresine bildirilmesi gerekiyor. Yük ve yükü taşıyan araç ülke sınırlarına girdiği andan itibaren denetim ve kontrol başlıyor. Yük ve aracın gümrük..

Gemi Kiralama ve Brokerlar

Denizyolu taşımacılığı özellikle uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde en çok kullanılan taşımacılık türü olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık %90’ı denizyolu taşımacılığı yoluyla gerçekleştiriliyor. Denizyolu taşımacılığı; maliyetinin düşük olmasının yanında miktarı...

Kombine Taşımacılık Nedir?

Kombine taşımacılık için üç ana bileşen var. Bunlar; taşıma terminalleri, taşımacılık araçları ve taşıma üniteleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükün taşınması, aktarma yapmak suretiyle birden fazla taşıma aracılığıyla yapıldığı için bu temel bileşenlerin birbirini takip eden bir zincir halinde...

Endüstriyel Taşımacılık Nedir?

Endüstriyel taşımacılık, tüm lojistik hizmetlerine nazaran çok daha fazla uzmanlık, önem ve özen gerektirir. Endüstriyel taşımacılıkta emniyet, çevre ve sağlık kuralları en üst düzeyde uygulanır ve tüm firmalar için zorunlu tutulan bu kuralların uygulanıp uygulanmadığı sık sık denetlenir. Kuralların önemi...

Liman Ülkesi Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı

Liman ülkesi olan Türkiye’de denizyolu taşımacılığı tüm lojistik türleri arasında en avantajlı taşımacılık yöntemleri arasında yerini aldı. Tabii denizyolu taşımacılığı sırasında yük taşıma hacminin büyük olmasına rağmen maliyetlerin hava ve karayoluna göre uygun olması, ithalat ve ihracat yapan...

Viking Grup Gümrük Hizmetleri

Viking Projects Logistics olarak, gümrük hizmetlerinden depo hizmetlerine kadar tek elden çözümler üretiyorum. Viking Grubumuz sayesinde konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla beraber, ülkemiz genelinde ihracat ve lojistik alanında sektörel eksikleri tespit edip düzeltmek için çalışmalar yürütüyoruz..

Transit Yük Taşımacılığı Nedir?

Transit yük taşımacılığı, bir ülkeden diğer bir ülkeye nakliye yapılırken üçüncü bir ülke topraklarından gümrüğe takılmadan geçirilmesi anlamına gelir. Daha detaylı bir tanım yapmak gerekirse; bir yüke ait gümrük vergileri ya da bu yüke ait yasakların ertelenmesiyle, yükün o ülkelere kara veya deniz..

Proje Taşımacılığı

Standart dışı ölçülerdeki olağandan daha ağır yüklerin bir yerden başka bir yere yine standart dışı yöntemlerle taşınmasına proje taşımacılığı adı verilir. Proje taşımacılığında en önemli etmen zaman yönetimidir. Proje taşımacılığı hem ekonomik hem de hızlı çözümler gerektirir. Birtakım projelerin...

Gabari Dışı Taşımacılık

Gabari dışı taşımacılık yükün imalat yerinden, gelen gemiden, başka bir araçtan, fabrikadan veya depodan yüklenmesiyle başlayabilir; burada önemli olan nokta, yükün nereden nereye taşındığından çok yükün hacim ve ağırlığına uygun aracı temin edebilmektir. Uygun aracın belirlenmesi, yükün tüm özellikleri...

Denizyolu Taşımacılığında Günümüz Trendleri

Roro, Roll-on & Roll-off kelimelerinin kısaltılmış hali olarak dilimizde kendine yer buluyor. Roro, deniz taşımacılığında kullanılan, tekerlekli araçların daha kolay taşınmasına yarayan bir araç. Karayolu araçlarının denizyolu aracılığıyla taşınmasını sağlıyor. Ülkeler arasında geçişi kolaylaştırması..

Ağır Yük Taşımacılığı için Kritik Faktör!

Ağır yük taşımacılığı; ölçü ya da ağırlık farklılıkları dolayısıyla standart araçlarla taşınamayan yüklerin, kendi kapasitelerine uygun özel araçlarla taşınması işlemidir. Ağır yük taşımacılığı sırasında; güzergahta kullanılacak yolun uygunluğu, karayollarından alınan izinler, kullanılacak araç kapasitesi...

Geleceğin Mesleği Uluslararası Lojistik ve Ticaret Uzmanlığı

Uluslararası lojistik ve ticaret ; uluslararası pazarda pasta payına sahip olan veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, uluslarası lojistik ve ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi alanlardan oluşuyor...

Uluslararası Lojistik Sektöründe Şaşırtan İvme

Teknolojik gelişmeler, global alanda yapılan inovasyonlar, değişen sektörel dinamikler, Uluslararası lojistik kollarının gelişimini destekliyor. Bu sayede her geçen gün lojistik sektörüne yeni bir hizmet kalemi daha ekleniyor. Dolayısıyla mevcut hizmet kalitesinde iyileşmeler gözlenirken hizmet kapsamı da genişliyor. Artan ihtiyaçlara cevap vermek için doğan bu yenilikler, son yıllarda uluslararası lojistik firmalarının hava, kara ve denizyolu taşımacılıklarında kendilerini geliştirmelerine de imkan...

Lojistik Sektörünün Gelişimi

Uluslararası nakliyat ; bir ticari malzemenin ya da ticari malzeme değeri taşıyan eşyaların bir ülkeden, belli bir amaç doğrultusunda başka bir ülkeye taşınmasını ifade eder. Uluslararası nakliyat karayolu başta olmak üzere havayolu, demiryolu ve denizyolu gibi farklı ticaret yolları ve yöntemleriyle gerçekleşebilir.

Denizyolu Taşımacılığı Neden Avantajlı?

Denizyolu taşımacılığı alanında Türkiye eşsiz jeo-stratejik konumu sayesinde; Rusya, Hazar, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya kaynaklarının dünya pazarlarına taşınmasında önemli bir rol oynuyor. Avantajlı konumuyla Türkiye; Avrupa, Akdeniz, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasında bir köprü vazifesi görüyor.

Proje Taşımacılığı için Doğru Araç Seçimi

Yük taşımacılığında belli bir ağırlığın ve boyutun üstündeki nakliyeler proje taşımacılığı kapsamına girer. Bu tür yüklerin taşınması birçok işletme için oldukça zordur. Çünkü bu yüklerin, özel seçilmiş araçlarla, uzman ekipler tarafından taşınması gerekiyor. Nakliye sırasında doğru araçların seçilmemesi...

Viking Project Logistics ile Hiçbir Yük Ağır Gelmez

Viking Project Logistics, özellikle gabari dışı ve ağır tonajlı projeler kapsamına giren yüklerin taşınması konusunda uzman olan uluslararası bir lojistik şirketler bütünüdür. Nakliye işlerini emanet eden müşterilerine, yüklerin alımından son noktaya teslimine kadar gereken tüm işlemleri bünyesinde...

VİKİNG PROJECT LOGİSTİCS

Viking Project Logistics, özellikle gabari dışı ve ağır tonajlı yüklerin taşınması konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir nakliye şirketidir. Viking Project Logistics piyasanın ihtiyacı olan, kusursuz doğru teslimat yapmayı ilke edinmiş uzman proje ekibiyle kargo lojistiğine yönelik olarak 1993 yılından beri hizmet vermektedir.

BİZİ TAKİP EDİN

EN ÇOK OKUNANLAR

Uluslararası Lojistik

RoRo Taşımacılığı